Badania

Aktualnie w przedsiębiorstwie odpryskowym prowadzone są badania w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej zwłaszcza w obszarze cytologii płynnej. W najbliższym roku spółka zamierza dokończyć badania nad formulacją reagentów i stworzenie KITÓW akcesoryjnych dla prototypu automatycznego aparatu cytologicznego, którego ulepszenie otworzy możliwość szybszego i bardziej wiarygodnego oznaczania testów i badań w kierunku profilaktyki chorób nowotworowych w szczególności szyjki macicy. Podstawowe badania cytologiczne manualne oparte o obecne metody diagnostyczne, są obarczone dużą dozą błędu.

ETAPY BADANIA
1. Walidacja Urządzenia i Odczynników
2. Stworzenie nowej formulacji odczynników dla cienkowarstwowej cytologii na podłożu płynnym
3. Ukończenie prototypu urządzenia OEM
4. Nowe formy wtryskowe, projektowanie membran dla tego specjalnie stworzonego urządzenia
5. Przygotowanie badań w laboratoriach walidacja wewnętrzna / formulacja i instrukcja wytwarzania specjalnych reagentów dla urządzenia/
6. Walidacja zewnętrzna, rejestracja z możliwości wejścia na rynek
7. Analiza potencjału
8. Prototyp Urządzenia
9. Modernizacja prototypu aparatru/ ramienia i dżwigni przenoszącej
10. Reagenty -Nowa i formulacja dla badań cytologicznych / ginekologicznych
11. Walidacja odczynników , sprawdzenie : próby testowania z powtórzeniem

 

Subskrypcja newslettera