Oferta

Wiodącym celem proponowanych zakresów prac badawczych i rozwojowych spółki "Innowacje Medyczne" jest  min:
1. Badania nad innowacyjnymi metodami terapeutycznymi oraz technologiami wytwarzania medycznych produktów spersonalizowanych do stosowania głównie w terapii chorób cywilizacyjnych.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom związanym ze starzeniem się jednostek i społeczeństw poprzez rozwój nowych form usług opiekuńczych i wspomagania komfortu życia osób starszych, ich aktywizację społeczną i zawodową oraz rozwój diagnostyki chorób wieku podeszłego.
3. Wdrażanie nowoczesnych technik rehabilitacyjnych, rekonstrukcyjnych i regeneracyjnych tkanek i narządów.
4. Innowacyjne metody badania wpływu zewnętrznych czynników fizykalnych oraz środowiska naturalnego na stan zdrowia.
5. Rozwój nowych produktów leczniczych i kosmetycznych poprzez wytworzenie nowych substancji i materiałów oraz opracowanie sposobów ich skutecznego wykorzystania.
6. Badania właściwości technologicznych i klinicznych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych oraz sposobów komercjalizacji tych produktów.

Subskrypcja newslettera