Projekty

Szanowni Państwo

INNOWACJE MEDYCZNE Sp.z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację kompleksowej usługi doradczej w ramach projektu sporządzonego w odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wsparcia doradczego w rozumieniu Konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 (usługi doradcze w zakresie innowacji, usługi wsparcia innowacji, usługa w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań, nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych) oraz koordynacji projektu przedsiębiorstwa akademickiego – spółki spin off przez instytucję Otoczenia Biznesu zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Wzór formularza oferty)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z poważaniem
Jacek Gospodarczyk
Innowacje Medyczne Sp.z o.o.
ul. Naruszewicza 11; 85-230 Bydgoszcz,
biuro@innowacjemedyczne.eu

.................................................................................................................................................


INNOWACJE MEDYCZNE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2016 zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie przygotowywanym przez INNOWACJE MEDYCZNE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w odpowiedzi na Konkurs Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16, oferta Laboratorium inLAB, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy spełniła wymogi udziału w postępowaniu i w wyniku oceny została wybrana do realizacji.

PROTOKÓŁ

Z poważaniem
Jacek Gospodarczyk
Innowacje Medyczne Sp.z o.o.
ul. Naruszewicza 11; 85-230 Bydgoszcz,
biuro@innowacjemedyczne.eu

Subskrypcja newslettera